JAARCIJFERS 2018

W&V REKENING EN BALANS

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018

BEDRAGEN IN EURO

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

BEDRAGEN IN EURO

Activa

Passiva