CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de directie en Raad van Toezicht van Stichting Stayokay,

Ons oordeel

De samengevatte jaarrekening 2018 van Stichting Stayokay te Amsterdam is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2018 van Stichting Stayokay

Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Stayokay en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in Titel 9 boek 2 van het in Nederland geldende burgerlijk wetboek.


De samengevatte jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018; en

2.de winst-en-verliesrekening over 2018.

Samengevatte jaarrekening

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 boek 2 van het in Nederland geldende burgerlijk wetboek. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Stayokay en onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 4 juni 2019.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij

Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2018 van Stichting Stayokay in onze controleverklaring van 4 juni 2019.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de samengevatte jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in Titel 9 boek 2 van het in Nederland geldende burgerlijk wetboek.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiƫle verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 'Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiƫle overzichten'.


Amsterdam 4 juni 2019


MAZARS N.V.

F.D.N. Walta RA