JAARCIJFERS 2017

REKENING EN BALANS

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2017

BEDRAGEN IN EURO

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

BEDRAGEN IN EURO

Activa

Passiva